Gründerpakken

Vi har utviklet ferdige gründerpakker som tilbys gründerbedriftene. Vi skal levere tjenester som tilfører bedriftene kompetanse, nettverk og kapital.

Kompetanse

En av hovedutfordringene ved å være gründer er at en i perioder må håndtere alle sider ved forretningsdrift og det er ingen som kan være best i alt. Vi har tidligere vist til at det er mye unik spisskompetanse i Ålgård Teknologipark og vi ønsker å bruke denne kompetansen til å hjelpe gründeren og gründerbedriften til å utvikle sin ide, produkt, strategi, forretningsmodell og bedrift.

Vi vil tilby alle gründere i Ålgård Gründerhub en startpakke hvor de får tilgang til følgende:

  • Starthjelp med mentor og veiledning. En oppstartssamtale med bedriften hvor vi kartlegger behov og ønsker. Vi lager en framdriftsplan og lager planer for oppfølging.
  • Gjennom vår samarbeidspartner EnergyX vil vi tilby Designingeniør og Teknisk Ingeniør som vil bistå med faglig kompetanse på produktvikling.
  • 3D Printer. Vi har investert i en 3D printer som vil være tilgjengelig for gründerbedriftene. Her kan de få printet ut modeller av produktene sine.
  • Vår samarbeidspartner Xrig har en fullskala borerigg for testing og utprøving.

Nettverk

I Ålgård Teknologipark har vi et bredt nettverk inn mot flere bransjer. Vi vil bruke dette nettverket aktivt i utviklingen av gründerselskapene gjennom direkte koblinger, arrangering av møteplasser og bruk av de ulike tilbudene og mulighetene. Bedriftene blir dermed satt i kontakt med det miljø eller selskap de har bruk for, noe de hadde brukt langt tid på å finne ut av selv – og kanskje heller aldri fått til. Vårt brede nettverk er kanskje vårt største fortrinn.

Kapital

I samarbeid med våre partnere vil vi bistå alle selskapene med rådgivning til hvor de kan søke/innhente privat og offentlig kapital og gjøre dem «investorklare».

Vi har også planer om følgende aktiviteter:

  • Demodag for investorer: Vi inviterer inn industribedrifter til en demodag hvor gründerbedriftene får demonstrert sin teknologi for potensielle industrielle investorer og samarbeidspartnere.

  • Investordag: Vi inviterer inn profesjonelle investorer, private investorer, industrielle investorer og andre interesserte til en dag hvor gründerbedriftene får pitche sin forretningside for tilhørerne med tanke på framtidig samarbeid.