om gründerhuben

Ålgård Gründerhub er et nytt selskap som nå går i gang med å lage et nytt program for teknologiske gründerbedrifter i vekstfasen. Gjennom dette programmet vil flere bedrifter velges ut for oppfølging med tanke på videre vekst. Målet er at gründerbedriftene skal spille på den kompetansen og det nettverket som finnes i dag i Ålgård Teknologipark og vokse til å bli morgendagens vekstbedrifter.

EN ARBEIDSPLASS SPESIELT TILPASSET GRÜNDERE

Aage_Lightbulb_hvit

Ålgård Gründerhub er spesielt tilpasset små, teknologiske gründerbedrifter i start- og vekstfasen. Dette kan være bedrifter i alt fra en etableringsfase til bedrifter som befinner seg i en vekstfase der de kan se nytten av den kompetansen og nettverket som allerede finnes i Ålgård Teknologipark. Gründerhuben skal være et samlingsområde for teknologigründere, etablerte bedrifter, investorer og andre interesserte.

I tillegg til kontorplasser får bedrifter i gründerhuben tilgang til en gründerpakke som inkluderer starthjelp med mentor og veiledning, fasiliteter som mekanisk verksted, elektrolab, 3D-printer og 3D-skanner.

Høres dette interessant ut? Ta kontakt for mer informasjon om gründerhuben og hva vi kan tilby din teknologiske gründerbedrift.

ÅLGÅRD TEKNOLOGIPARK

I Ålgård Teknologipark har vi all nødvendig støtte med høyt kvalifisert personell innen fagområder som maskinering, kvalifiseringsarbeid, engineering, elektro, elektronikk,
design og programvare. Gjennom den ekspertisen
vi har bygget opp i Ålgård Teknologipark, har vi
tenkt å fortsette å bygge unik kunnskap og
teknologi både for et nasjonalt og et
internasjonalt marked.

ÅLGÅRD TEKNOLOGIPARK

I Ålgård Teknologipark har vi all nødvendig støtte med høyt kvalifisert personell innen fagområder som maskinering, kvalifiseringsarbeid, engineering, elektro, elektronikk, design og programvare. Gjennom den ekspertisen vi har bygget opp i Ålgård Teknologipark, har vi
tenkt å fortsette å bygge unik kunnskap og teknologi både for et nasjonalt og et internasjonalt marked.