Ålgård Gründerhub ligger i Ålgård Teknologipark og skal være en pådriver for å utvikle morgendagens teknologiske bedrifter. Her kan teknologiske gründerbedrifter i vekstfasen ta del i en gründerpakke og få oppfølging med tanke på videre vekst. Vi kan tilby kontorplasser med moderne fasiliteter og samarbeidspartnere. Målet er at gründerbedriftene skal spille på den kompetansen og det nettverket som finnes i dag i teknologiparken og vokse til å bli fremtidens vekstbedrifter.